Kratos

A responsible theme for WordPress

九大名山对联,真正的大智慧

清风明月自来往,流水高山无古今。

中国广袤的土地上,有无数座巍峨耸立的山峰,值得去游玩一番,而这里面的对联,同样值得细细品味。

《九大名山对联,真正的大智慧》

泰山

佛法无边,静里常观自在;

慈云广济,空中密见如来。

铁石梅花气概,山川香草风流。

笔底江山助磅礴,楼前风月自春秋。

《九大名山对联,真正的大智慧》

华山

开轩敫朗月,对弈趁清风。

几点梅花归笛孔,一湾流水入琴心。

偶呼明月问千古,临对青山思故人。

《九大名山对联,真正的大智慧》

嵩山

留此湖山,得此佳趣;

召以佳景,假以文章。

云影波光天上下,松涛竹韵水中央。

雨过林霏清石气,秋将山翠入诗心。

《九大名山对联,真正的大智慧》

衡山

开张天岸马,奇逸人中龙。

掬水月在手,弄花香满衣。

风旌不动真乘义,月印常圆了悟因。

《九大名山对联,真正的大智慧》

恒山

月光千里白,秋色一天青。

清风明月自来往,流水高山无古今。

清风明月本无价,近水遥山皆有情。

《九大名山对联,真正的大智慧》

武当山

受人以虚,求是以实;

能见其长,独为其难。

德从宽处积,福向俭中求。

得好友来如对月,有奇书读胜看花。

《九大名山对联,真正的大智慧》

黄山

一经飞红雨,千林散绿荫。

青山不墨千秋画,流水无弦万古琴。

身比闲云,月影溪光堪证性;

心同流水,松声竹色共忘机。

《九大名山对联,真正的大智慧》

庐山

五车诗胆,八斗才雄。

山静水流开画景,鸢飞鱼跃悟天机。

大块焕文章,白云在天,沧波无际;

春风扇淑气,杂树生花,群莺乱飞。

《九大名山对联,真正的大智慧》

雁荡山

佛法无边,静里常观自在;

慈云广济,空中密见如来。

铁石梅花气概,山川香草风流。

笔底江山助磅礴,楼前风月自春秋。

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。